• Cenník vstupného:

  • Deti do 1 roka vstup zadarmo
  • 1,50 EUR/dieťa
  • 2,50  EUR/súrodenecké vstupné 2 a viac detí
  • HAPPY DAY – každá streda 1 EUR/dieťa a 1,50 EUR/súrodenecké vstupné
  • Konzumné nad 10EUR: 1 EUR/dieťa a 1,50 EUR/súrodenecké vstupné

Vernostná karta – každý 6. vstup zadarmo

Pre našich verných zákazníkov sme pripravili vernostné kartičky. Zbierajte pečiatky a získajte každý 6. vstup zadarmo.

vernostna karta_uprava 6 policok-page-001

Prečo sa u nás platí poplatok do detského kútika?

Táto symbolická suma slúži na obnovu, dezinfekciu hračiek a každodennú údržbu detského kútika. V našej kaviarni chceme pre deti zaistiť čisté prostredie,  preto sa v detských kútikoch okrem každodenného upratovania pravidelne vykonáva dezinfekcia hračiek a podlahy. Na čistenie hračiek a priestorov používame ekologické čistiace prostriedky, ktoré nedráždia pokožku ani dýchacie cesty.

Prevádzkový poriadok kaviarne:

 • Každé dieťa, ktoré navštívi kaviareň a ihrisko musí byť v sprievode dospelej osoby (osoba nad 18 rokov), ktorá za neho po celý čas zodpovedá.
 • Za pohyb a bezpečnosť dieťaťa zodpovedá sprievodná dospelá osoba dieťaťa.
 • V kaviarni sa nesmie konzumovať vlastné jedlo ani nápoje. Výnimkou je strava pre dojčatá a strava alergikov.
 • Deti aj dospelí vstupujú na ihrisko v ponožkách alebo prezuvkách.
 • V priestoroch ihriska nie je dovolené konzumovať žiadne nápoje, pokrmy, sladkosti, žuvačky. Na konzumáciu je vyhradená kaviarenská časť.
 • Prosíme všetky deti o šetrné zaobchádzanie s hračkami. Za každú škodu, ktorú spôsobí dieťa je zodpovedná sprevádzajúca osoba. V rámci bezpečnosti prosíme nahlásiť každú škodu  spôsobenú na ihrisku personálu kaviarne.
 • Dieťa s agresívnym správaním, dieťa ohrozujúce bezpečnosť ostatných alebo dieťa ktoré nedodržiava pravidlá bude z ihriska vylúčené, a to bez finančnej náhrady.
 • V prípade akéhokoľvek úrazu, personál ani vedenie kaviarne nenesú zodpovednosť za tento úraz. Zodpovedná je sprevádzajúca dospelá osoba. Každý úraz sa musí nahlásiť personálu kaviarne. Aby sa predchádzalo možným úrazom, prosíme sprevádzajúcu osobu dieťaťa, aby pred vstupom na ihrisko skontrolovala či dieťa nemá pri sebe nejaký nebezpečný ostrý predmet alebo nekonzumuje drobné sladkosti alebo žuvačky.
 • Za stratu osobných vecí nenesie zodpovednosť personál kaviarne.
 • V priestoroch kaviarne a ihriska je zakázané fajčiť!
 • Vstup so zvieraťom nie je do kaviarne povolený.
 • Na prebaľovanie detí je určený prebaľovací pult umiestnený na dámskych toaletách. Prosíme mamičky, aby prebaľovali deti na tomto mieste a použité plienky odhodili do koša na plienky.

Prosíme rodičov a dospelé osoby, ktoré sprevádzajú deti aby nevstupovali do kaviarne s chorým dieťaťom.

Ďakujeme za dodržiavanie pravidiel kaviarne Happy baby café.

Všetkým malým návštevníkom prajeme veľa zábavy a dospelým príjemné posedenie.